โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่, การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต, ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน, Young Smart Farmer ของจังหวัดสระแก้ว โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเกษตร ประมาณ 500 คน อีกทั้งยังมีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยพันธุ์ปลา ภายในงานอีกด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี