ปล่อยกุ้งก้ามกรามตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว


ปล่อยกุ้งก้ามกรามตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยนายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว นายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะเคีบนบอน และชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้ำ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ณ อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี จำนวน 200,000 ตัว