ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศที่มีพร้อมจำหน่าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศจำหน่ายหมดแล้วค่ะ)

ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว ๆ ละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 เซนติเมตร   จำนวน 5,000 ตัว ๆละ 0.25 บาท