ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สระน้ำนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สระน้ำนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้วมอบให้ประธาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปปล่อย จำนวน 2 ชนิด รวม 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ และตะเพียนขาว เพื่อปล่อยลงสู่งน้ำสาธารณะเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ต่อไป