กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา 


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหน้าศูนย์ฯ และปลูกต้นนกยูง ตัดแต่งกิ่งพร้อมใส่ปุ๋ยต้นทองอุไร บริเวณริมรั้วศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว