จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2565


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2565 


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวจันจิลา ดีเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 8/2565 ณ วัดป่าระกำ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี