วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 


วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมด้วยนายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำโคกสนั่นพัฒนา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญโดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี