การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว (โครงการธนาคารสินค้าเกษตร)


การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว (โครงการธนาคารสินค้าเกษตร) 


วันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ได้มอบมหมายให้นายเมธี เสมา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ ร่วมกับนายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการโครงการธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำฯ ประจำปี 2563  ร่วมกันดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำปลาตะเพียนขาว โดยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) และเพาะพันธุ์ปลาหมอชุมพร โดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการเพาะและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ในปีงบประมาณ 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว