จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2565


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2565 


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ออกหน่วยให้บริการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 ณ วัดโคกมัน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว