ต้อนรับประมงจังหวัดสระแก้ว


ต้อนรับประมงจังหวัดสระแก้ว 


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ต้อนรับนายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว ที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่