ต้อนรับผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาฯ


ต้อนรับผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาฯ 


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ต้อนรับร้อยเอกทองพูล สงสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนา และคณะเข้าแนะนำตัวที่ผลัดเปลี่ยนกำลังพลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ