ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565


ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ประชุมข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วนที่ผ่านมา และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ และตัดแต่งต้นไม้ป้องกันการหักโค่นในช่วงฤดูฝน