เคารพธงชาติ 


วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าแถวเคารพธงชาติและมอบนโยบายการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์