จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2565


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2565 


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี