โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 


วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชมาร (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ่างเก็บน้ำพระปรง หมู่ 6 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี