แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)


แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง) 


แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)