จิตอาสา 


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงเกษตรกรต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกรชื่อนางสาวพิมพ์ชนก อุดมลาภธรรม หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว