จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565 


วันที่16 ธันวาคม 2564 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯเข้าร่วมงานโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2565 ณ วัดละลมติม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว