รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดสระแก้ว

288 ม.8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

**สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3724 7967 ในวันและเวลาราชการ***