กิจกรรมจิตอาสา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการใกล้เคียง ร่วมทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงาม

                           2. ลดปัญหาขยะ การย่อยสลายของขยะใช้เวลานาน

                           3. สร้างจิตสำนึก