ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ


ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานราชการในจังหวัด ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 275,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 20,000 ตัว และปลากาดำ จำนวน 5,000 ตัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เพื่อเป็นการ 1. เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

                  2. สร้างจิตสำนึก

                 3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ