กุ้งก้ามกราม แปลงใหญ่ คุณภาพดี ปลอดภัยไร้กังวล

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

กุ้งก้ามกราม แปลงใหญ่ คุณภาพดี ปลอดภัยไร้กังวล 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 222 ครั้ง

 

กุ้งก้ามกราม แปลงใหญ่

คุณภาพดี ปลอดภัยไร้กังวล

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

มอบหมายให้ นายนิติกร ผิวผ่อง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการแปลงใหญ่ชลบุรี เพื่อสนับสนุนและให้ความรู้การใช้จุลินทรีย์ ปม 1 ของกรมประมง เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม