ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 400 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

ผู้เลี้ยงจระเข้ทุกชนิด รวมถึงไคแมน อัลลิเกเตอร์ (ยกเว้นรายที่มีการแจ้งกับทางสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อขอใบ สป.ต่างๆ แล้ว) ต้องแจ้งประกอบกิจการกับทางสำนักงานประมงจังหวัด หรือสถานที่ที่สำนักงานประมงจังหวัดกำหนด ในจังหวัดที่มีการประกาศเขตพื้นที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงแล้ว ต้องแจ้งประกอบกิจการหลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 60 วัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประกาศข้อต้องปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะเริ่มแจกเอกสารและประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 64 เป็นต้นไป

ศูนย์ฯรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่

1.ชลบุรี กำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นเกาะ ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2560

2.ฉะเชิงเทรา กำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2559

3.ระยอง กำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดระยองเป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ประกาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2559