เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื.. [2020-08-11 ] เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจ.. [2020-07-24 ] เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ย.. [2020-06-24 ] เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ย.. [2020-06-24 ] เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ย.. [2020-06-24 ] เมื่อวันที่ 12-19 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2020-06-22 ] โครงการ .. [2020-06-11 ] วีดีโอเเนะนำศูนย์ฯ.. [2020-05-20 ] 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา ค.. [2020-05-20 ] เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำจืดเข.. [2020-04-23 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการ  

 เผยเเพร่: 2020-04-23  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

ลดพื้นที่ปลูกข้าว (ในพื้นที่ไม่เหมาะสม) เปลี่ยนมาเลี้ยงปลา

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ (ศพจ. เขต 7 ชลบุรี)

มอบหมายให้ดำเนินโครงการ "บริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 9,10,11 มิ.ย. 63

อ.บางน้ำเปรียว อ.สนามชัยเขต และ อ.ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา (ตามลำดับ)

กิจกรรม

มอบปัจจัยการผลิต และให้ความรู้การเลี้ยงปลา

ขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอ

นายสิงหราช วงษ์เสี่ยม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค

นายอำเภอท่าตะเกียบ

ที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน และเป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต