เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ได้ทำการตรวจคัดกรองบุคลากรภายในหน่วยงานของ และตั้งจุดคัดกรองเกษตรกรที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVIC-19 โดยบริการเจลและแอลกฮออล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่าง

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ ผอ. ศพจ. ชลบุรี ให้เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื.. [2021-10-19 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ได้ทำการตรวจคัดกรองบุคลากรภายในหน่วยงานของ และตั้งจุดคัดกรองเกษตรกรที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVIC-19 โดยบริการเจลและแอลกฮออล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่าง  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 464 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ได้ทำการตรวจคัดกรองบุคลากรภายในหน่วยงานของ และตั้งจุดคัดกรองเกษตรกรที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVIC-19 โดยบริการเจลและแอลกฮออล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่าง