ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 672 ครั้ง

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) ได้รับสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาดำเนินฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารที่ทำการ อาคารสำนักงาน โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ และบริเวณบ้านพักของศูนย์ฯ ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ “คนบางพระต้องไม่ติดไวรัส COVID-19”