สนับสนุนพันธุ์ปลาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัฉะเชิงเทรา

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ ผอ. ศพจ. ชลบุรี ให้เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื.. [2021-10-19 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนพันธุ์ปลาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัฉะเชิงเทรา  

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 1,036 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเพาะลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลามอบให้กับเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนพันธ์ุปลาให้กับเกษตรกร ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับเกษตรกรอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 ราย จำนวน 50,000 ตัว และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 ราย จำนวน 50,000 ตัว