กิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2560

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2560 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 1,179 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ในวันที่ 12 มกราคม 2560

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา                               

     พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.       จำนวน 28,000 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอเมืองแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

     พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.           จำนวน 59,000 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

       พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.             จำนวน 56,500 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

       พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.             จำนวน 99,500 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

        พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.            จำนวน 57,500 ตัว