ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมประมง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ ภาคเอกชน และประชาชน #ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมประมง พ.ศ. 2566” ภายในวันที่ 28 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms


[2023-03-03] จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒ.. [2023-02-06] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเ.. [2023-01-25] ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น.. [2023-01-19] ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสัง.. [2023-01-03] สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตร.. [2022-12-20] โครงการส่งความสุขปีใหม่.. [2022-12-19] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อ.. [2022-11-29] E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-28] กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย? ครบรอบ 105 ปี.. อ่านทั้งหมด 

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมประมง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ ภาคเอกชน และประชาชน #ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมประมง พ.ศ. 2566” ภายในวันที่ 28 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมประมง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ ภาคเอกชน และประชาชน #ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมประมง พ.ศ. 2566” ภายในวันที่ 28 มกราคม 2566

ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms

https://forms.gle/iTCYcvNJQsTi4XHo9

หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏในแผ่นภาพ Infographic