แจกปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2560

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ ผอ. ศพจ. ชลบุรี ให้เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื.. [2021-10-19 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

แจกปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 1,408 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

ให้กับเกษตรกร  ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ดังนี้

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 12,500 ตัว

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   พันธุ์ปลาตะเพียนขาวขนาด 3-5 ซม.  จำนวน 40,000 ตัว

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.  จำนวน 125,000 ตัว

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาพันธุ์ปลาตะเพียน  ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 75,000 ตัว       -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาพันธุ์ปลาตะเพียน ขนาด 3-5 ซม.  จำนวน 75,000 ตัว