ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง


[2023-03-03] จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒ.. [2023-02-06] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเ.. [2023-01-25] ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น.. [2023-01-19] ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสัง.. [2023-01-03] สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตร.. [2022-12-20] โครงการส่งความสุขปีใหม่.. [2022-12-19] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อ.. [2022-11-29] E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-28] กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย? ครบรอบ 105 ปี.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 น.ส.จินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี มอบหมายให้ นางนวพร ดุลยสิริวิทย์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา อบต.ตำบลคลองตะเกรา ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ณ บริเวณสระน้ำวัดหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสุเทพ โภคา นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานในพิธี