กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย? ครบรอบ 105 ปี


[2023-01-25] ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น.. [2023-01-19] ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสัง.. [2023-01-03] สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตร.. [2022-12-20] โครงการส่งความสุขปีใหม่.. [2022-12-19] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อ.. [2022-11-29] E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-28] กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย? ครบรอบ 105 ปี.. [2022-06-16] กิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสา.. [2022-05-17] กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย? ครบรอบ 105 ปี  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


???? วันพุธที่? 28?กันยายน?2565? เวลา 08.00 น.? นางสาวจินตนา? ดำรงไตรภพ? ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี? นำข้าราชการ? พนักงานราชการ?และลูกจ้าง? จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย? ครบรอบ 105 ปี

?? ณ บริเวณเสาธง ด้านหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

??เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag? Day)? ประจำปี? 2565

เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย? เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 พร้อมความหมาย

?? สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา

? สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา

?? สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

????????????????????????????????