กิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสา


[2023-01-25] ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น.. [2023-01-19] ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสัง.. [2023-01-03] สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตร.. [2022-12-20] โครงการส่งความสุขปีใหม่.. [2022-12-19] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อ.. [2022-11-29] E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-28] กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย? ครบรอบ 105 ปี.. [2022-06-16] กิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสา.. [2022-05-17] กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่? 15? มิถุนายน? 2565? น.ส.จินตนา? ดำรงไตรภพ? ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี? มอบหมายให้นายไพบูลย์? แป้นประเสริฐ? นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน? พร้อมด้วยข้าราชการ? ลูกจ้าง? และพนักงานราชการ? จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร? เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา? สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา? พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี? และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ?? อ่างเก็บน้ำบางพระ? อำเภอศรีราชา?จังหวัดชลบุรี? และจัดกิจกรรมจิตอาสา?ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหน้าศูนย์?? และบริเวณริมรั้ว? ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี