ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ ผอ. ศพจ. ชลบุรี ให้เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื.. [2021-10-19 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 163 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  จำนวน 1,659,000 ตัว  ดังนี้
1. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
4. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
5. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อ.บ้านบึง จ.ชลบุร