ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ ผอ. ศพจ. ชลบุรี ให้เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื.. [2021-10-19 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการ.. [2021-10-15 ] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไ.. [2021-08-27 ] การเพาะพันธุ์ปลาชะโอน (ตอนที่1) ศพจ.ชลบุรี.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) .. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วย.. [2021-08-24 ] lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้) .. [2021-08-24 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและ.. [2021-08-04 ] วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุร.. [2021-07-27 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซาก.. [2021-07-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 245 ครั้ง

 

ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เพื่อมอบให้เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย เกษตรกรจาก อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 27 ราย อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 16 ราย อำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 15 ราย อำเภอแปลงยาว จำนวน 6 ราย อำเภอบางปะกง จำนวน 11 ราย อำเภอเมือง จำนวน 15 ราย อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 15 ราย อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 15 ราย อำเภอบางคล้า จำนวน 15 ราย อำเภอพนมสารคาม จำนวน 15 ราย และอำเภอราชสาส์น จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 165 ราย

โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เพื่อมอบให้เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย เกษตรกรจาก อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 27 ราย อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 16 ราย อำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 15 ราย อำเภอแปลงยาว จำนวน 6 ราย อำเภอบางปะกง จำนวน 11 ราย อำเภอเมือง จำนวน 15 ราย อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 15 ราย อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 15 ราย อำเภอบางคล้า จำนวน 15 ราย อำเภอพนมสารคาม จำนวน 15 ราย และอำเภอราชสาส์น จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 165 ราย

โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด