ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


[2023-06-01] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง" 2566.. [2023-05-16] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่.. [2023-05-16] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประ.. [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ.. [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 

กรณีที่ลิงค์เป็นเล่มหนังสือ
วิธีการใช้งาน : กดจิ้มที่ลิงค์ แล้วปัดซ้ายเพื่อดูหน้าถัดไป

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

1. การเลี้ยงกุ้งทะเล ระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมดุลชีวภาพ
http://online.anyflip.com/qmkii/rcrf/mobile/

2. การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ
http://online.anyflip.com/qmkii/iyqi/mobile/

3. การเลี้ยงกุ้งขาวด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการระบาดของโรคจากภายนอก
http://online.anyflip.com/qmkii/zcyw/mobile/

4. ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายธนาธิป ศรีมะโรง)
http://online.anyflip.com/wwerv/vonn/mobile/

5. ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดระยอง (นายศุภโชค ชวยพิเคราะห์)
http://online.anyflip.com/wwerv/crhx/mobile/

6. ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤติโรคร้ายตายด่วน
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20160217/

7. คู่การควบคุมและลดเสี่ยงการเกิดโรค EMS ในกุ้งทะเล
https://drive.google.com/file/d/1c59uzLRoi5fnPdz-hVdFbg9jrliXgA-q/view

8. จุลินทรีย์ ปม.1 และสมุนไพรไทย ทางเลือกใหม่สำหรับป้องกันและรักษาโรคกุ้งทะเล
https://drive.google.com/file/d/11Ri8Pwfm4anTK5EPHSpzoLz48rt0qDaU/view

9. รวมพลังยับยั้ง EMS
https://drive.google.com/file/d/1KOZzndR-jqkgOyD8kMrVVRKl8Zql_l1n/view?usp=sharing

10. แนวทางลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาว
https://drive.google.com/file/d/1SoK-fPP_rD6lIcv5CAqCP5v-wbnXPRQ4/view

11. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
https://drive.google.com/file/d/1oKA-UotIRPN5eV_RtQ0Xdb8QyfRUhhq4/view

12. คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา
https://drive.google.com/file/d/10c2qFFNS6USNPBE828Ur0oVNpd1Yu4ZT/view?usp=sharing

13. คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา
https://drive.google.com/file/d/1027caRhL5Df7qO1QtTJSyynQ5ssVj_Hd/view?usp=sharing

14. การเตรยมบ่ออย่างไรจึงเลี้ยงกุ้งทะเลได้ผล
https://drive.google.com/file/d/1AVWHiKbOuz2rAYjpvpc4bdBycf5Ngxl_/view

15. การเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบบำบัดหมุนเวียนด้วยวิธีชีวภาพ
https://drive.google.com/file/d/1FGy6rDENVAUlJ34ns6Bduf8pPGsvFHoC/view

16. ยาและสารเคมีเพื่อกรป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
https://drive.google.com/file/d/1jAQpgQZ-pr4Gsd3m5kRjfIx9Hg9fbFQs/view

17. การผลิตอาหารสัตว์น้ำและแนวทางในการลดต้นทุน
https://drive.google.com/file/d/1Zw0BymL-UZWRczEkuSclC8ptu6mQlIk6/view

18. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหาร กุ้งทะเล
https://drive.google.com/file/d/17dTOlZVa_cYVb2vC0jpBfmi62AnimEBj/view

19. แนวทางการป้องกันโรคและรักษาสิงแวดล้อมการจัดการก๊าซเรือนกระจกและลดคาร์บอนในน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
https://drive.google.com/file/d/1_FJF1KYqsrKwqSqGO-mGOomPmhtXQb1M/view

20. แนวทางลดพลังงานในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
https://drive.google.com/file/d/16U6L99aIgKg-IpvxEJAaXEW5cQpnRVY6/view

21. คู่มือ ลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาว
https://drive.google.com/file/d/1O1Rp3tW4RUATK8o2ph1phHNoym3-PJCC/view

__________________________________________

วิดีทัศน์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

1. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 1
เปิดโมเดลเลี้ยงกุ้งสไตล์หมอเจี๊ยบ
https://youtu.be/XiAZ7nwj7cw

2. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 2
เตรียมบ่อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
https://youtu.be/_2by0OO6QiY

3. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 3
ลูกกุ้งพันธุ์ดีดูอย่างไร
https://youtu.be/IZuor7ao93k

4. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 4
อนุบาลลูกกุ้งอย่างไรให้แข็งแรง
https://youtu.be/vOOh6Usr3aM

5. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 5
เลี้ยงไปเลี้ยงมา ไม่โตสักที
https://youtu.be/d2iXqdkvq0A

6. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 6
รับมืออย่างไรเมื่อเจอโรคกุ้ง? (1)
https://youtu.be/qTIBF547_fE

7. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 6
รับมืออย่างไรเมื่อเจอโรคกกุ้ง
https://youtu.be/ZvNRH41qv-w

8. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 7
เลี้ยงกุ้งได้ต้องขายกุ้งเป็น
https://youtu.be/dRvAxZcMxg4

9. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 8
เทคนิคการชำลูกกุ้งด้วยระบบไบโอฟลอค (Biofloc)
https://youtu.be/kmbgUZ1xxoc

10. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 9/1
สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากข่า)
https://youtu.be/XmOoKySj_bc

11. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 9/2
สมุนไพรรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากข่า)
https://youtu.be/m8M-HkH35sg

12. เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 10
สมุนไพรป้องกันอาการขี้ขาว (สารสกัดจากกระเทียม)
https://youtu.be/_82PLwZsVmc

13. ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง
ตอน พลาสติก PE
https://youtu.be/_lv1s6saPkU

14. ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง
ตอน โซลาร์ เซลล์ Solar Cell
https://youtu.be/Ho5eqgfv3yU

15. ชายฝั่งอาสาพาไปฟัง
ตอน ควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ DO
https://youtu.be/0BGdXU5MpBM

16. กลัวสัตว์น้ำจะป่วย ใช้ยากันไว้ก่อนได้หรือไม่? : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ EP.1
https://youtu.be/BZTSF26wgec

__________________________________________

เอกสารเผยแพร่/วิดีทัศน์ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1. คู่มือการใช้หัวเชื้อจูลินทรีย์ ปม.1 เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
http://online.anyflip.com/qmkii/afqo/mobile/

2. คู่มือการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และ ปม.2 เพือเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
http://online.anyflip.com/wwerv/rirs/mobile/

3. การผลิตและการขยายจุลินทรีย์ปม.1 ตอนที่ 1 วิธีการผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1
https://youtu.be/fWXzSaXUK74

4. การผลิตและขยายจุลินทรีย์ปม.1 ตอนที่ 2 การนำจุลินทรีย์ปม.1 ตอนที่ 2 การนำจุลินทรีย์ ปม.1 ไปใช้ในพื้นที่การเกษตร
https://youtu.be/sLCk3XEvxsg

5. การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2
https://youtu.be/askEGXD7NGs

6. การนำจุลินทรีย์ ปม.2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้ง
https://youtu.be/5y53q6zujgs

7. ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
https://coastalaqua.fisheries.go.th/microbes-in-aquaculture/index2