การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566


[2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประ.. [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ.. [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. [2023-01-13] การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566.. [2022-12-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม.. [2022-10-27] เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา.. [2022-08-24] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พร.. [2022-08-17] ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ.. อ่านทั้งหมด 

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 


?? ประชาสัมพันธ์ "การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน" ??

?? ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่

?? ประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ 065 205 1216

?? ประมงอำเภอบางบ่อ 065 205 1218

?? ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 065 205 1217

?? ประมงอำเภอบางเสาธง 065 205 1220