เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา


เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา 


"เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา"

- กิจกรรมแข่งจับ แข่งกิน ปลากะพง ชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงปลากะพงขาว หมู่ที่ 4

- เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์บริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน