ประกาศรายชื่อเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model)


ประกาศรายชื่อเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model) 


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model)