เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ


เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายชรินทร์  ทองมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายทนงศักดิ์  พุ่มพวง ประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ และนางพิชชากร  กลิ่นประทุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1.บริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ จำกัด 2.บริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์อุทัยรัช จำกัด และ 3.ฟาร์มจระเข้วาบิน