งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1


[2023-05-16] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่.. [2023-05-16] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประ.. [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ.. [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. [2023-01-13] การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566.. อ่านทั้งหมด 

งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำหลากหลาย ตามโครงการ "Fisherman Market“ ที่นำมาจำหน่ายในราคาประหยัด จากกลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการคัดสรรจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ในงาน “Samutprakan Shopping Fest Season 2” งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ VS ตลาดนัดแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน? 2565
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคราคาประหยัดสินค้าจาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำจากโครงการ Fisherman Market สินค้า OTOP สินค้าชุมชน สินค้าธงฟ้า สินค้าโรงงาน และสินค้าจากผู้ประกอบการ MOC Biz club ที่ลดราคาสูงสุดถึง 40% และร่วมสมัครงานกับนายจ้างคุณภาพไม่ต่ำกว่า 1,000 อัตรา ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ