ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565   3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565   11

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565   15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565   23

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564   23

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565   37

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565   39

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564   47

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564   54

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564   52

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ หั...  279   นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอบ้านแหลม เจ้าหน้าที่สำน...  246  นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงจังหวัดเ...  237  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประ...  188  นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และนายสุธา เภรีภ...  167  นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ...  160  นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายภูวนัย ชัยศรี ประมงอำเภอบ้านแห...  158  สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงาน “Fisherman Market ช่วยเหลือประมงพื้นบ้านเ...  157  นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ หั...  157  นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ หัว...  156

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

     275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000    fpo-phetchaburi@dof.in.th   032426032   032424021