แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000