ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

   (2021-11-04) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564..
   (2021-10-04) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564..
   (2021-09-03) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564..
   (2021-07-30) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..
   (2021-07-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564..
   (2021-06-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564..
   (2021-04-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564..
   (2021-03-02) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..
   (2021-02-04) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000