ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

   (2021-04-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564..
   (2021-03-02) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..
   (2021-02-04) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564..
   (2020-11-03) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563..
   (2020-10-07) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563..
   (2020-09-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563..
   (2020-08-03) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563..
   (2020-03-07) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ..
   (2020-06-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563..
   (2020-04-02) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563..
   (2020-03-02) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563..
   (2020-02-03) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ..
   (2020-01-06) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ..
   (2019-12-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ..
   (2019-08-30) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562..
   (2019-06-28) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562..
   (2019-05-28) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560..
   (2019-05-28) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560..

  •  Hit 20 อันดับ
  • งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563.. (1,624)  วันประมงแห่งชาติ.. (261) เตรียมความพร้อมการขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำแบบสังคมไร้เงินสด.. (245) ร.10.. (228) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (184) รับองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต และ องคมนตรี กำพน กิตติกำพน ณ ทุ่งจังหัน อำเภอละหานทราย .. (180) ตรวจฟาร์มกุ้งก้ามแดง.. (178) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (177) ตรวจคุณภาพน้ำจากการแจ้งปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (168) สภากาแฟโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (167) ประชาสัมพันธ์การซื้อปลาไร้เงินสด.. (161) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 27พ.ค.63.. (159) ตรวจปัญหาปลาตาย อ.ปะคำ.. (153) โครงการอาหารปลอดภัย.. (148) อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก.. (143) มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563.. (142) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 4มิ.ย.63.. (140) ทำความสะอาดหน่วยงาน Big cleaning day.. (126) ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปในวันสงกรานต์.. (121) มอบใบรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์.. (120)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000