ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

   (2021-07-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564..
   (2021-06-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-05-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564..
   (2021-04-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564..
   (2021-03-02) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..
   (2021-02-04) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564..
   (2021-01-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563..
   (2020-12-07) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563..
   (2020-11-03) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563..
   (2020-10-07) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563..
   (2020-09-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563..
   (2020-08-03) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563..
   (2020-03-07) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ..
   (2020-06-01) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563..
   (2020-05-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563..
   (2020-04-02) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563..
   (2020-03-02) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563..
   (2020-02-03) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ..
   (2020-01-06) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ..
   (2019-12-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ..
   (2019-08-30) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562..
   (2019-06-28) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562..
   (2019-05-28) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560..
   (2019-05-28) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560..

  •  Hit 20 อันดับ
  • งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563.. (1,734)  รับสมัครประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. (342) รับสมัครประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. (342) ร.10.. (309) วันประมงแห่งชาติ.. (304) เตรียมความพร้อมการขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำแบบสังคมไร้เงินสด.. (275) ตรวจฟาร์มกุ้งก้ามแดง.. (253) สภากาแฟโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (222) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (218) อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก.. (218) รับองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต และ องคมนตรี กำพน กิตติกำพน ณ ทุ่งจังหัน อำเภอละหานทราย .. (217) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (217) โครงการอาหารปลอดภัย.. (213) ตรวจคุณภาพน้ำจากการแจ้งปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (209) ตรวจปัญหาปลาตาย อ.ปะคำ.. (208) ประชาสัมพันธ์การซื้อปลาไร้เงินสด.. (195) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 27พ.ค.63.. (192) ตรวจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์.. (186) มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563.. (181) มอบใบรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์.. (181)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000