ประกาศ กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลังรายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2565   50

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565   71

รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565   21

แนวทางการปฏิบัติและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   56

ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   25

รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565   59

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565   98

ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   53

แจ้งรหัสกิจกรรมย่อยกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   202

รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   87

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ