ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (159)  ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (141) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (127) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (125) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (122) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (110) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (105) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (103) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (95) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (93) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (92) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (89) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (83) king.. (76) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (62) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (55) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (38) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (30)