ปฏิทินของหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม 2562

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

 เผยเเพร่: 2019-08-22 |  ผู้สนใจ: 85
 

ปฏิทินของหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม 2562

 •   หน่วยงาน: หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-22
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-08-30
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (347)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (331) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (316) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (302) king.. (294) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (277) รื้อถอนเครื่องมือตาข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ.. (272) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (268) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (265) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (257) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (251) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (251) รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ.. (248) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (236) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (229) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (225) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (222) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (210) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (201) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (197)

  Copyright © 2016-2021 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

   127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160