ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (763)  หน้าที่รับผิดชอบ.. (455) เทศกาจจับปลาบึกประจำปี 2562.. (252) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (249) ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (244) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (241) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (204) ควบคุมการทำการประมง ณ ลำคลองบางตะบูน.. (203) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (201) มาตรการ ลด และ คัด แยก ขยะ มูลฝอยในหน่วยงาน.. (197) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (193) ประวัติหน่วยงาน.. (182) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (162) จัดทำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชน.. (147) ตรวจยืดเครื่องมือทำการประมงประเภทลอบพับหรือไอ้โง่.. (143) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (140) โครงสร้างของหน่วยงาน.. (124) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (124) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (117) พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (105)