ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (858)  ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (400) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (365) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (343) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (334) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (324) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (300) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (300) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (276) ประวัติหน่วยงาน.. (265) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (195) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (180) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (162) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (158) ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเพชรบุรี.. (146) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี.. (129) ฝึกโครงการยุวประมง รุ่นที่ 17 .. (91) พัฒนาหน่วยงาน.. (76) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (70) จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (63)