ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (755)  หน้าที่รับผิดชอบ.. (446) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (238) ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (236) เทศกาจจับปลาบึกประจำปี 2562.. (236) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (231) ควบคุมการทำการประมง ณ ลำคลองบางตะบูน.. (199) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (195) มาตรการ ลด และ คัด แยก ขยะ มูลฝอยในหน่วยงาน.. (193) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (190) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (186) ประวัติหน่วยงาน.. (179) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (157) จัดทำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชน.. (141) ตรวจยืดเครื่องมือทำการประมงประเภทลอบพับหรือไอ้โง่.. (140) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (140) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (123) โครงสร้างของหน่วยงาน.. (116) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (116) พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (104)