ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (857)  ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (394) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (361) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (339) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (330) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (323) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (299) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (296) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (273) ประวัติหน่วยงาน.. (262) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (195) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (180) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (162) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (158) ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเพชรบุรี.. (145) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี.. (128) ฝึกโครงการยุวประมง รุ่นที่ 17 .. (89) พัฒนาหน่วยงาน.. (75) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (70) จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (61)